ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2016

Αιμοδοσία από Κ.Σ.Χίου...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2017

Αιμοδοσία από Κ.Σ.Χίου...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..