ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

ΣΠΟΡΑ 2015

Σπορά Συλλόγου 2015...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..

ΣΠΟΡΑ 2016

Σπορά Συλλόγου 2016 ...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..

ΣΠΟΡΑ 2017

Σπορά Συλλόγου 2017 ...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΡΑΣ

Απόδοση Σποράς 2015-2016 απο Κ.Σ.Χίου ...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΩΝ

Κατασκευή Βόλων απο Κ.Σ.Χίου ...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..

ΝΕΡΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

Τοποθέτηση Νερών σε Βιοτόπους ....

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ

Κατασκευή Ποτιστρών από Κ.Σ. ...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ..